De verschillende typen dolmens

 

De dolmens kunnen in een tweetal hoofdtypen worden onderverdeeld: de 'passage-graves' en de 'allée couvertes', elk met meerdere subtypen. Het langgraf kan van beide hoofdtypen meerdere exemplaren bevatten; het wordt op deze site dan ook als apart hoofdtype behandeld.

 

de 'passage-grave' (het ganggraf, 'hunebed', 'Ganggrab', 'Emsländische Kammer', 'dolmen à couloir', 'allée coudée', 'jættestue', 'gånggrift'): een kamer met de toegangspartij aan de lange kant, gelegen binnen een krans van rechtopstaande stenen, rechthoekig, ovaal of in trapeze-vorm; tot dit type wordt ook de 'allée-coudée' gerekend; van Giffen onderscheidt binnen deze groep naast het ganggraf zelf ook nog het portaalgraf, een hunebed met de ingang in de vorm van een portaal, gemarkeerd door één paar poortzijstenen, waarbij een deksteen boven het portaal ontbreekt en het trapgraf: een ganggraf met een klein stenen trapje in de ingang. Tenslotte noemt deze auteur nog het langgraf, maar aangezien een lang-graf zowel meerdere 'passage-graves' alsook meerdere 'allée couvertes' kan bevatten, wordt het op deze site als een speciaal hoofd-type behandeld. Bij de beschrijving van de hunebedden in Nederland wordt het onderscheid tussen een ganggraf en een portaalgraf niet gehanteerd.
het ganggraf.
het portaalgraf.
het trapgraf.
de 'allée-couverte': bij dit type dolmen worden drie varianten onderscheiden:
de eenvoudige variant, ook, verwarrend genoeg, wel 'Urdolmen' of 'simple dolmen' genoemd: een kamer bestaande uit twee draagstenen, één deksteen (samen 'trilithon' genoemd) en aan weerskanten twee sluitstenen; deze dolmen heeft soms een ingangspartij, maar meestal niet.
de uitgebreide dolmen ('erweiterter Dolmen', 'extended dolmen'): een kamer bestaande uit twee trilithons (vier draagstenen en twee bijbehorende dekstenen) en aan weerskanten twee sluitstenen; de eventuele ingang bevindt zich altijd aan de smalle kant (in dat geval ontbreekt er dus een sluitsteen).
de grote dolmen ('Großdolmen', 'great dolmen'): een kamer bestaande uit drie of meer trilithons en bijbehorende sluitstenen; de eventuele ingang bevindt zich altijd aan de smalle kant (in dat geval ontbreekt er dus een sluitsteen).
het langgraf ('Hünenbett', 'dysse', 'runddysse', 'langdysse'): een of meer 'passage-graves' of 'allée couvertes' binnen een substantieel grote, overwegend rechthoekige krans van rechtopstaande stenen.