aanduiding: F089
namen: Tumulus de Crucuny/Er Mané
referentie: Base Mérimée: PA00091137
type: tumulus
andere referenties: Burl p. 133, Le Cam p. 97
plaats: Carnac, Morbihan, Bretagne
land: F
datum/data van bezichtiging: 17-07-2009
opmerkingen:
indruk: een fraaie tumulus, 13 meter hoog; op de top een menhir