aanduiding: DK061
namen: Kettingskov Langdysse
referentie: Fund og Fortidsminder: 230201-8
type: langhøj
andere referenties:
plaats: Kettingskov, Als, Sønderborg
land: DK
datum/data van bezichtiging: 19-10-2021
opmerkingen: het graf ligt op een weiland aan de rand van het bos
indruk: een langgraf, omringd door enige kransstenen, met daarin de restanten van een tweetal beschadigde dolmen-kamers