aanduiding: S018
namen: Ångskullens gånggrift
referentie: Blomqvist, FA105
type: gånggrift, ganggraf
andere referenties: Sevärda Fornlämningar Inom Falköpings Kommun H
plaats: Falköping stad
land: S
datum/data van bezichtiging: 01-07-2008
opmerkingen: het graf ligt in het Kung Rans park
indruk: resten van een ganggraf