aanduiding: F064
namen: Dolmen à couloir du Goerem sous tumulus
referentie: Base Mérimée: PA00091199
type: tumulus, dolmen à couloir
andere referenties: Burl p. 111, Le Cam p. 23
plaats: Gavres, Morbihan, Bretagne
land: F
datum/data van bezichtiging: 10-07-2009
opmerkingen: een zaklantaarn is hier wel gewenst
indruk: een belanrijk monument in uitstekende staat