aanduiding: F010
namen: Dolmens de Rondossec
referentie: Base Mérimée: PA00091527
type: dolmen, dolmen à couloir
andere referenties: Burl p. 164
plaats: Plouharnel, Morbihan, Bretagne
land: F
datum/data van bezichtiging: 23-07-2004
opmerkingen: een nauwelijks als zodanig herkenbare heuvel (diameter 20 m.) bevat drie naast elkaar liggende gang-graven; er zijn nogal wat vondsten gedaan; deze bevinden zich nu in musea in Carnac en in Parijs.
indruk: niet ten onrechte druk bezocht